Huasheng je organizirao godišnji sastanak za domaće distributere

3. siječnja 2021. Huasheng je organizirao godišnji sastanak za domaće distributere.

Na sastanku je generalni direktor g. Chen izvijestio o ukupnom iznosu prodaje za 2020. godinu, analizirao je udio prodaje proizvoda za različite primjene i predstavio nove proizvode i nove proizvodne linije koje će započeti 2021. godine.

Kasnije je izvršni direktor g. Zhong nagradio najbolja 3 distributera na sastanku i održao kratku prezentaciju.

Napokon, glavni inženjer g. Ji napravio jeinženjeringprezentacija za nove proizvode.

Navečer je sve osoblje priredilo zabavu i uživalo u vremenu.

3_

2_

1_

4_