Iran International Water and Wastewater Exhibition

16.-19. Listopada Iranski međunarodni sajam vode i otpadnih voda, Huasheng Booth 419 u dvorani 38, srdačno pozdravljamo sve na našem štandu.